Forbrukslån med medsøker

Forbrukslån med medsøker

Vi har i løpet av årene fått inn mange spørsmål om det å ta opp forbrukslån med medsøker. I denne artikkelen gir vi deg svarene! 

Hva vil det si å ta opp forbrukslån med medsøker?

Å ta opp forbrukslån med medsøker betyr at du tar opp lånet sammen med en annen person. Bruk av medsøker kan være en god måte for deg å få lånet på hvis du selv ikke oppfyller alle kravene for å få forbrukslån, deriblant å være 18 år gammel, ha en fast og skattepliktig inntekt, og å ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Hvem kan være medsøker?

Medsøkeren må være en person som oppfyller de kravene til forbrukslån som du selv ikke oppfyller. Dermed kan dere oppfylle kravene ved å samarbeide, hvis det blant annet er slik at du er over 18 år og har fast inntekt, men også har betalingsanmerkning som hindrer deg fra å få lånet. Medsøker kan for eksempel være foreldre, søsken, eller samboer, men også venner. Det er også viktig å tenke på gjeld.

Kan medsøker ha betalingsanmerkning?

Det vil variere fra bank til bank. Noen godkjenner lånet så lenge du eller medlåntakeren ikke har betalingsanmerkninger, mens andre krever at begge av dere ikke har det. 

Hvilke krav stilles til forbrukslån med medsøker?

Kravene for å få forbrukslån med medsøker er de samme som for å få det uten medsøker. De er følgende:

  • Den samlede inntekten bør helst være 200,000 kroner i året eller høyere
  • Ingen av dere bør helst ha noen betalingsanmerkninger
  • Bostedsadresse må være i Norge

Det finnes også flere krav som er forskjellige fra bank til bank. En annen ting som er nyttig å vite er at dere begge vil bli stilt som ansvarlige hvis dere ikke er i stand til å nedbetale lånet. 

Hvordan ta opp forbrukslån med medsøker?

Likt som for punktet ovenfor, så tar du opp forbrukslån med medsøker på samme måte som du selv gjør det. Når du søker vil du bli spurt om du har lyst til å ha en medsøker med på laget. Hvis du vil det, legger du inn opplysningene til begge to i løpet av søknadsprosessen. Når dere sender inn søknaden, vil banken foreta en kredittsjekk av dere for å se om det er trygt for dem å gi dere lånet.

Er forbrukslån med medsøker lurt?

Hvis du selv ikke oppfyller kravene for forbrukslån så er forbrukslån med medsøker en lur løsning som gjør at du kan få tilgang på pengene du trenger. Det er derimot viktig å være bevisst på at både du og medsøker stiller med fullt økonomisk og juridisk ansvar, så hvis noe går galt i løpet av prosessen, kan det føre til konflikter i det personlige forholdet mellom deg og medsøker. 

Men vanligvis så går det helt fint å ta opp forbrukslån med medsøker. Banken du kommer til å søke om lån fra har jo sannsynligvis gitt ut massevis av forbrukslån til andre lånere med medsøkere, noe som betyr at de ikke gir det til de som kan få problemer med å betale ned lånene. Det er derfor ikke noe å bekymre seg for. 

Category